Välkommen till Tungalankar

Det finns länkar som tynger ner och det finns länkar som är tunga, sedan finns det länkar som är så lätta att de skulle kunna lyfta helium, vilken vikt har våra länkar tycker du? Klicka på dem och känn efter.Info - Glasögon

Glasögonen antas ha uppfunnits i Venedig på 1200-talet. Linser av bergkristall hade då länge använts som synhjälpmedel, och det förekom även senare att linser i halvädelstenar, såsom beryll använts som synhjälpmedel. Det svenska ordet "brillor" och det franska "besicles" stammar just från ordet beryll.